Polish School

POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA im ADAMA MICKIEWICZA

przy PARAFII  KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Mickiewicz

ZAPISY do POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ

Polska Szkoła Sobotnia imienia Adama Mickiewicza przy Kościele Św. Krzyża w Minneapolis, założona w 1991 roku, przyjmuje zapisy dzieci i młodzieży w wieku 3-16 lat do szkoły sobotniej w roku szkolnym 2013/2014.

Głównym zadaniem Polskiej Szkoły jest nauczyć dzieci polskiego pochodzenia  pisać, czytać i mówić w języku polskim. Szkoła ma również wzbudzać w nich zainteresowanie wszystkim co polskie, przekazywać tradycje narodowe, religijne, oraz wyrabiać poczucie przynależności do polskiej grupy społecznej.

Informacje dotyczące działalności Szkoły udzielane są telefonicznie przez Koordynatora Szkoły Bogusława Kukla pod nr telefonu (612) 756-6330 email: boku@peoplepc.com lub  osobiście w czasie roku szkolnego, od 7 Września 2013r, w każdą sobotę w Kolbe Hall przy Kościele Holy Cross w Minneapolis.

Serdecznie zapraszamy nowych uczniów wraz z rodzicami by stali się cześcią wspólnoty polonijnej.

Polska Szkoła Sobotnia poszukuje także osób chętnych podjęcia się roli katechety lub nauczyciela  w Szkole, w dowolnym wymiarze czasowym w czasie roku szkolnego.

Szkoła zapewnia nowym katechetom i nauczycielom pomoc i wsparcie ks. Stanisława oraz grona pedagogicznego.