Meet Fr. Stan Poszwa

I am very thankful to God and my superiors for giving me the opportunity to serve the whole community of the Church of the Holy Cross, including the Polish immigrants in the Saint Paul–Minneapolis metro area, in the beautiful state of Minnesota.

I was born in Katowice, Poland but my family has a strong connection with Wielkopolska – Grand-Pologne / Poznańskie District. After obtaining a high school diploma, I answered God’s call and entered the Society of Christ Fathers, a religious congregation that serves the needs of Polish immigrants. After studying philosophy and theology in Poznań, with a Masters Degree from the Catholic University of Lublin, I was ordained a priest in the cathedral church in Poznań, on May 17, 1983.

After ordination, I served at parishes in Poland until I was asked to be a part of the North American Province of the Society of Christ Fathers – where I have served at parishes in the United States and Canada.

History is my hobby. Wherever I am called to serve, I explore and immerse myself in the local Polish history, people, religious cultures and customs. I find it all very fascinating!

I wish to extend an invitation to all to join us for worship, especially all people of Polish heritage in the St. Paul-Minneapolis area. Join us for Polish liturgies, every Sunday for 11:30 AM Mass in Polish, at the Holy Cross Church, Northeast, Minneapolis.

God bless,
Rev. Stanisław Poszwa, S.Chr.

 

Father Stan Poszwa

Wdzięczny jestem Bogu i przełożonym za możliwość posługi duszpasterskiej we wspólnocie Kościoła Świętego Krzyża, a szczególnie polskim immigrantom w metropolii St. Paul-Minneapolis, w pięknym stanie Minnesota.

Urodziłem się w Katowicach, w Polsce, ale moja rodzina ma silne korzenie w Wielkopolsce.Po ukończeniu szkoły średniej, odpowiadając na dar powołania do kapłaństwa, wstąpiłem do zgromadzenia zakonnego - Towarzystwo Chrystusowe, które spełnia posługę religijną wobec polskiej emigracji. Po studiach filozoficznych i teologicznych, i otrzymaniu magisterium na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, przyjąłem święcenia kapłańskie w katedrze poznańskiej 17 maja 1983 roku.

Po posłudze duszpasterskiej na parafiach w Polsce, zostałem przeznaczony do Prowincji Północno-Amerykańskiej Towarzystwa Chrystusowego, gdzie do tej pory posługiwałem w parafiach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Jednym z moich hobby jest historia. Gdziekolwiek przychodzi mi wypełniać zadania duszpasterskie, poznaję historię polskiej społeczności, ludzi, kulturę religijną i lokalne zwyczaje. Są one bardzo fascynujące!

Pragnę serdecznie zaprosić wszystkich do wspólnej modlitwy, również moich Rodaków i wiernych polskiego pochodzenia w metropolii St. Paul-Minneapolis do udziału w liturgii w języku polskim, szczególnie w niedzielę, o godzinie 11:30 przed południem, w kościele Świętego Krzyża, w Northeast Minneapolis.

Szczęść Boże wszystkim,
Rev. Stanisław Poszwa, S.Chr.